Revisjon og konsulenttjenester

Velkommen til Bryne Revisjon

Bryne Revisjon AS er et frittstående revisjonsselskap med to ansvarlige partnere som ble stiftet i 2002. Vi er i dag fem ansatte, hvorav fire statsautoriserte revisorer og en revisormedarbeider. Sammen kan vi tilby allsidig praksis og erfaring innen revisjon og rådgivning. Bryne Revisjon AS har ansatte med bred erfaring innenfor de fleste bransjer.

Vi holder til i Meierigata 17 i Bryne sentrum.

Våre tjenester

Vi utfører hovedsaklig lovbestemt revisjon av alle typer foretak. I tillegg yter vi bistand innen en rekke andre tjenesteområder.

Årsregnskap og ligningsoppgaver

Utarbeidelse av årsregnskap og ligningsoppgaver

Skatt og avgifter

Skatte- og avgiftsspørsmål

Virksomheter

Nyetablering, omorganisering og verdsettelse av virksomhet

Arv

Arv og generasjonsskifte

Økonomi

Økonomiske spørsmål

Selskap

Fisjon og fusjon
Er du ute etter noe som ikke står i oversikten?

Kontakt oss

Vil du vite mer om revisjonstjenester eller noen av våre andre tjenesteområder? Ta kontakt, så tar vi en uforpliktende prat!

Bryne Revisjon AS

Meierigata 17, 4340 Bryne
40 00 62 79
post@brynerevisjon.no

Org. nr. 884 880 432 MVA

Våre ansatte

Alf Danielsen

Statsautorisert revisor
Daglig leder – Oppdragsansvarlig
905 63 912
alf@brynerevisjon.no

Ingve Husveg

Statsautorisert revisor
Oppdragsansvarlig
452 40 670
ingve@brynerevisjon.no

Christel Byberg

Statsautorisert revisor
Medarbeider
452 48 848
christel@brynerevisjon.no

Melissa Skeie

Statsautorisert revisor
Medarbeider
476 74 057
melissa@brynerevisjon.no

Heidi Løvbrekke

Revisjonsmedarbeider

400 48 126
heidi@brynerevisjon.no

Ledig stilling

Er du interessert i å jobbe i Bryne Revisjon AS?

Ta i så fall kontakt på mail post@brynerevisjon.no eller Ring Alf på telefon 905 63 912

Nyheter fra Revisorforeningen

 • 1. oktober 2023Revisorforeningen blir segmentansvarlig for revisjonsbransjen
  Revisorene har et felles behov for informasjon fra Skatteetaten.. Når vi inngår segmentsamarbeid, vil Skatteetaten opprette felles delingstjenester for virksomhetene i segmentet. Forenklet sagt blir datadelingen og tilgangen lik for alle revisorene i Norge når det gjelder de enkelte revisjonskliente…
 • 29. september 2023Ny advokatforskrift og advokatlovendringer på høring
  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i advokatloven og ny advokatforskrift på høring. Høringsfristen er 2. januar 2024.
 • 28. september 2023Overføring av aksjer med negativ inngangsverdi rammet av omgåelsesregelen
  Overføring av stemmerettsløse B-aksjer med negativ inngangsverdi til barns aksjeselskap i forbindelse med generasjonsskifte ble rammet av omgåelsesregelen.
 • 26. september 2023Små bryggerier og redusert alkoholavgift
  Små bryggerier skal betale redusert alkoholavgift, men det er blant annet et vilkår at bryggeriet er økonomisk og juridisk uavhengige av andre bryggerier.
 • 26. september 2023SAF-T regnskapsfil – utenlandske næringsdrivende
  Utenlandske næringsdrivende som har bokføringsplikt i Norge skal kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form (SAF-T Regnskap). Kravet gjelder også for utenlandske næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret med representant.
 • 22. september 2023Åpenhetsloven – tilsyn med redegjørelsene
  Alle virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven hadde frist 30. juni til å publisere redegjørelsene på sine nettsider. Til høsten starter Forbrukertilsynet opp med kontroller av redegjørelsesplikten.
 • 21. september 2023Bærekraftsrapportering: EU øker grensene for store foretak
  EU-kommisjonen foreslår å øke grensene for å være i kategorien «store foretak» i regnskapsdirektivet. Svak kronekurs gjør at utslagene blir ekstra store i Norge. Dette påvirker hvor mange som får plikt til å utarbeide bærekraftsrapportering.