Bryne Revisjon AS - utfører revisjon og konsulenttjenester

Bryne Revisjon AS ble i 2002 stiftet av statsautorisert revisor Gaute Sivertsen.

Selskapet er et frittstående lokalt eid selskap som utfører revisjon og konsulenttjenester for små og mellomstore
bedrifter i Rogaland. Vi har i dag 4 ansatte.

Oktober 2012 flyttet vi til nye, fine lokaler i Bryne sentrum der vi har kontorfellesskap med JærRevisjon AS.